Hóa chất xét nghiệm miễn dịch

STT Mã hàng Tên hàng hóa Quy cách Bảo quản Hãng sản xuất MSDS INSERT
1 130203011M anti-TPO (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
2 130203010M RT3 (Reverse triiodothyronine) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
3 130203009M TRAb (TSH Recceptor antibody) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
4 130203008M TMA (anti-TM) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
5 130203007M TGA(anti-Tg) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
6 130203006M TG (Thyroglobulin) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
7 130203005M FT3 (Free T3) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
8 130203004M FT4 (Free T4) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
9 130203003M T3 (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
10 130203002M T4 (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
11 30203001M TSH (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
12 130202012M DHEA-S (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
13 130202011M Free Testosterone (F-test) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
14 130202010M Testosterone (TEST) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
15 130202009M Progesteron (PRG) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
16 130202007M Estradiol (E2) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
17 130202006M Prolactin (PRL) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
18 130202003M HCG/β- HCG (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
19 130202002M LH (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
20 130202001M FSH (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây