Hóa chất xét nghiệm miễn dịch

STT Mã hàng Tên hàng hóa Quy cách Bảo quản Hãng sản xuất MSDS INSERT
1 130210005M Anti-HBc (HBcAb) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
2 130207003M FK-506 (tacrolimus) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
3 130207001M Cyclosporin A (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
4 130207002M Digoxin (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
5 130209005M Cholylglycine (CG) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
6 130209004M Laminin (LN) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
7 130209003M Collagen IV (C IV) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
8 130209002M PIIIP N-P (Collagen Type III N-peptide) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
9 130209001M HA (Hyaluronic Acid) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
10 130204002M H-ALB (albumins, Pre-albumin, mAlb) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
11 130204001M β2-MG (β2 microglobulin) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
12 130206008M D-Dimer Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
13 130206007M Aldosterone (ALD) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
14 130206006M Angiotensin II (A II) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
15 130206005M Angiotensin I (A I) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
16 130206004M NT-proBNP (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
17 130216002M CRP (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
18 130206003M Myoglobin (MB) (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
19 130206002M Troponin I (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
20 130206001M CK-MB (CLIA) Hộp 100 test + Control + Cal 2 ~ 8 độ C Snibe Diagnostics
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây