Chào mừng bạn đã đến www.medimex.com.vn, trang thông tin được điều hành bởi Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Minh Dũng (Medimex Co., Ltd)!
Nếu bạn đang quan tâm đến các sản phẩm và chính sách của chúng tôi như được diễn giải sau đây, trước tiên và quan trọng nhất là bạn phải đọc và hiểu toàn bộ chính sách về quyền và những cam kết mà chúng tôi sẽ thực hiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên. Để dễ dàng xem xét, tại mỗi mục sẽ có phần mô tả tóm tắt về nội dung và giới thiệu ngắn gọn với phần giải thích đầy đủ về điều khoản, điều kiện bán hàng và các chính sách cam kết liên quan của Medimex.
 

1. Chính sách bán hàng: Các điều khoản và điều kiện được áp dụng trong giao dịch mua và bán hàng hóa sẽ phải được tuân thủ theo quy định riêng của Medimex. Bên mua hàng hóa (Bên mua), trước tiên phải có đơn đặt hàng thông qua các kênh thông tin như: thư điện tử, bản Fax hoặc tương đương đến nhà cung cấp (Bên bán), và sau đó cần có xác nhận đơn hàng của Bên bán cùng các thỏa thuận thương mại khác trước khi tiến hành giao dịch ký hợp đồng và/ hoặc các tài liệu tương đương (tài liệu không hủy ngang). Các tài liệu giao dịch thương mại có thể được người mua, người bán chấp nhận bằng văn bản, qua email, bằng fax hoặc hình thức tương đương được pháp luật về thương mại điện tử chấp thuận. Tại văn bản có thể là hợp đồng mua bán sẽ phải bao gồm và không giới hạn các điều khoản, điều kiện nhưng không nhằm bất lợi cho mỗi bên hoặc bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Cam kết về chất lượng: Mọi hàng hóa được nhập khẩu, cung cấp bởi Bên bán là hàng hóa có chất lượng mới 100% và chưa sử dụng, đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc chứng nhận tương đương.

3. Điều kiện về giá cả: Giá bán của sản phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được ghi rõ trên báo giá chào hàng, hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại được cung cấp bởi Medimex cho Bên mua. Giá cho các sản phẩm có thể có hoặc không bao gồm điều kiện giao hàng cho người mua tùy từng điều khoản, điều kiện cụ thể trong quá trình thương thảo.

3. Chính sách giao nhận: Ngày giao hàng là ngày giao hàng ước tính bằng các phương tiện được chỉ định trong xác nhận của Bên bán đi kèm hoặc yêu cầu của Bên mua tùy điều khoản trong hợp đồng hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương. Người bán sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để giao hàng đúng tiến độ, tuân theo các điều kiện mua và bán đã được quy định. Hàng hóa có thể được giao toàn bộ hoặc từng phần, phù hợp với thỏa thuận và yêu cầu của hai bên.

4. Quy định về rủi ro mất mát: Quy định về việc phân chia trách nhiệm giữa các bên khi xảy ra rủi ro mất mất về hàng hóa được thể hiện rõ trong thỏa thuận mua bán.

5. Chính sách đổi, trả lại hàng đã mua: Bên mua cần kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi ký nhận vào biên bản giao hàng. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm bàn giao, nếu có bất kỳ khiếu nại nào, Bên mua có thể gửi thông báo bằng văn bản cho Bên bán, chỉ rõ lý do và cơ sở để từ chối nhận hàng. Việc trả lại sản phẩm chỉ được phép với sự cho phép trước bằng văn bản của Bên bán.

Biện pháp khắc phục được thực hiện theo chỉ định của Bên bán, cụ thể là:
(i) hoàn lại giá mua khi trả lại sản phẩm bị lỗi
(ii) sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm (áp dụng trong trường hợp xác định rằng nguyên nhân dẫn đến việc hàng hóa bị hư hại không phải do Bên mua tự vận chuyển; hoặc trường hợp Bên bán cần thời gian nhất định hợp lý để giám định lại hàng hóa do bên vận chuyển gây lên do Bên bán chỉ định).

6. Quy định về trường hợp hủy hợp đồng: Trong trường hợp các thỏa thuận đã được lập thành văn bản có xác nhận của 2 bên và đã nhận được thanh toán của Bên mua, nhưng vì một lý do bất kỳ nào đó mà Bên mua không tiếp tục mua hàng (hủy ngang hợp đồng), thì Bên bán không phải chịu bất kỳ trách nhiệm thương mại hay trách nhiệm pháp lý nào liên quan và không có nghĩa vụ hoàn trả Bên mua số tiền đã thanh toán.

Tương tự, với trường hợp Bên bán đơn phương hủy ngang thỏa thuận, Bên bán buộc phải hoàn trả lại toàn bộ giá trị mà Bên mua đã thanh toán, kèm thêm cả phần lãi suất (theo mức lãi suất ngân hàng Công thương tại thời điểm diễn ra vụ việc) của khoản thanh toán này trong suốt thời gian thanh toán trước.

7. Chính sách và quy định về thanh toán: Trừ khi có quy định khác được nêu trong hợp đồng, việc thanh toán cho các sản phẩm sẽ được thực hiện bằng đồng tiền Việt nam, và (i) sẽ thanh toán tạm ứng trước năm mươi phần trăm (50%)  giá trị hợp đồng hoặc hóa đơn khi có xác nhận đặt hàng của Bên bán, năm mươi phần trăm (50%) giá trị còn lại sẽ được thanh toán ngay tại thời điểm giao hàng cho Bên mua; và (ii) nếu được sự chấp thuận của Bên bán, Bên mua có thể thanh toán trả chậm phần giá trị năm mươi phần trăm (50%) còn lại cho Bên bán trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ thời điểm Bên bán giao hàng cho Bên mua, và (iii) thanh toán được chuyển bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên mua nêu trong hợp đồng.

Mọi khoản chi phí liên quan đến việc thanh toán chuyển khoản sẽ do Bên mua tự chịu. Trường hợp có sự thất thoát, nhầm lẫn, thiếu hụt hay sai lệch liên quan đến việc chuyển tiền vào tài khoản của Bên bán sẽ do Bên mua chịu trách nhiệm. Bên bán có thể thay đổi số tài khoản hợp pháp với điều kiện sự thay đổi này phải được thể hiện bằng văn bản  có chữ ký, đóng dấu (nếu Bên mua có sử dụng con dấu) của các bên, và văn bản này được coi là một phần nội dung không thể tách rời với các văn bản thỏa thuận hợp pháp đã ký trước đó giữa Bên bán và Bên mua.
Trường hợp đơn hàng có giá trị thanh toán nhỏ lẻ, theo quy định của pháp luật cho phép, Bên mua có thể thanh toán tiền hàng cho Bên bán bằng tiền mặt, và khoản thanh toán này phải được xác nhận bằng phiếu thu có chữ ký và con dấu của Bên bán. Mọi trường hợp không tuân thủ gây lên mất mát trong thanh toán, Bên mua tự chịu trách nhiệm. Trường hợp đến hạn thanh toán mà Bên bán không nhận được khoản thanh toán từ Bên mua, Bên mua sẽ phải trả cho Bên bán một khoản phí thanh toán trễ bằng một phần trăm (1,0%) số tiền thanh toán trễ mỗi ngày, nhưng tổng số tiền phí thanh toán trễ không vượt quá hạn mức theo quy định của Pháp luật Việt Nam, cho đến khi toàn bộ giá trị đơn hàng được thanh toán hết. (Bên mua phải hoàn trả cho Bên bán tất cả các chi phí nhờ thu (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư, chi phí tòa án, và lệ phí khác liên quan đến sự vụ).

8. Chính sách bảo hành: Các sản phẩm phải tuân thủ tất cả các khía cạnh vật chất đối với các thông số kỹ thuật có hiệu lực kể từ ngày giao hàng. Bất kỳ khiếu nại bảo hành nào cũng phải được gửi bằng văn bản cho Bên bán trong thời hạn bảo hành đối với sản phẩm như được quy định trong hợp đồng. Mọi việc bảo hành sẽ được Bên bán cam kết và thực hiện miễn phí trong thời gian: (i) chín (09) tháng, kể từ ngày giao hàng, lắp đặt (nếu có) và nghiệm thu đối với hàng hóa là hóa chất y tế, (ii) mười hai (12) tháng đối với các sản phẩm là máy móc thiết bị y tế, và (iii) sáu (06) tháng đối với các hàng hóa không thuộc điểm (i) (ii) nêu trên. Sau thời gian bảo hành và chỉ áp dụng đối với máy móc thiết bị y tế, nếu Bên mua có yêu cầu và thỏa thuận về việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị do Bên bán cung cấp, các bên sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của Bên bán.

9. Chính sách bảo mật thông tin của người dùng
Medimex.com.vn là website mà khách hàng có thể thoải mái ghé thăm và tìm kiếm các thông tin mà mình quan tâm về công ty hay sản phẩm mà không cần phải đăng ký bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Khách hàng có thể liên hệ để gửi thắc mắc hoặc yêu cầu qua 2 hình thức:
1. Gọi điện trực tiếp tới các số điện thoại đã được ghim sẵn trong Mục “Liên hệ” trên thanh Menu chính
2. Vào mục “Liên hệ” trên thanh Menu chính, và thực hiện Gửi phản hồi tới bộ phận quản trị viên của website. Chỉ tại thời điểm này, website mới yêu cầu khách hàng nhập một số thông tin cá nhân của mình, cụ thể gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ email liên hệ
  • Số điện thoại liên hệ
Tất cả những thông tin trên sẽ không được lưu trữ trên Website mà được gửi cùng với phản hồi của khách hàng tới email của quản trị viên, và sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm mà khách hàng quan tâm
  • Xử lý đơn hàng
  • Thông báo về việc giao hàng
  • Giải đáp các thắc mắc từ phía khách hàng..

Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được lưu trữ và sử dụng nội bộ trong công ty, tại các bộ phận hỗ trợ có liên quan.
Nếu đơn hàng thành công, chúng tôi có thể chia sẻ tên và cách thức liên hệ của quý khách cho bên vận chuyển để có thể giao hàng tới cho quý khách.
Bên bán tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân Bên mua hoặc một bên do Bên mua chỉ định trong giao dịch với Bên bán trước bên thứ ba, cho dù giao dịch đó thành công hay không thành công. Tuy nhiên, tùy trường hợp quy định cụ thể để Bên bán có thể nhưng không loại trừ khả năng sẽ cung cấp thông tin của Bên mua cho bên thứ ba, nếu Bên mua đang thực hiện hành vi gian lận thương mại và hoặc vi phạm pháp luật và những vi phạm được nêu tại mục 12, đang được cơ quan pháp luật truy cứu hoặc triệu tập theo đúng quy định của Pháp luật Việt nam hiện hành .

10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý: Bên bán tuyệt đối không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan nào trước Bên mua hoặc bên thứ ba do Bên mua chỉ định hoặc gián tiếp sử dụng sản phẩm nhưng không tuân thủ đúng quy định về nhãn mác, hướng dẫn sử dụng, quy định sử dụng và lĩnh vực áp dụng sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất và của Pháp luật Việt nam cho phép. Đồng thời, Bên bán không chấp thuận hay chịu trách nhiệm trước các hành vi gian lận thương mại hoặc xuyên tạc gian lận hoặc các hành vi vi phạm khác liên quan do Bên mua dùng hoặc sử dụng sản phẩm của Bên bán tạo nên.

11. Điều khoản bất khả kháng: Trường hợp bất khả kháng, nghĩa là bất kỳ sự kiện nào dưới đây ngăn trở nhà sản xuất sản xuất ra và hoặc giao hàng hóa được nêu trong hợp đồng này: Bất kỳ cuộc chiến, sự nổi loạn, sự khởi nghĩa hoặc sự bất ổn dân sự nào; Bất kỳ sự đình công, phong tỏa hoặc tranh chấp lao động nào; Bất kỳ hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai; Bất kỳ sự thiếu hụt nhân lực, nguyên vật liệu, phương tiện vận chuyển hoặc tiện ích nào; Bất kỳ sự trì hoãn và hoặc sự chậm trễ cung cấp nguyên vật liệu nào từ nhà cung cấp đến Bên bán; Bất kỳ sắc lệnh, nghị định, qui định nào của Chính phủ; Hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào tương tự vượt ra khỏi tầm kiểm soát hợp lý của bên bị ảnh hưởng và bên đó không thể tránh khỏi cho dù đã thực hiện biện pháp thích hợp. Các điều kiện bất lợi về kinh tế hoặc sức ép về tài chính nói chung, và các hoạt động không được xem là trường hợp bất khả kháng. Khi có trường hợp bất khả kháng, thời gian và địa điểm giao hàng (nếu có) sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Bên bán và Bên bán sẽ không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào liên quan được nêu và hoặc không được nêu trong hợp đồng đã ký với Bên mua hoặc một bên do bên mua chỉ định bằng văn bản.

12. Quy định hành vi nghiêm cấm: Mọi hàng hóa Bên bán bán cho Bên mua đều được sử dụng hợp pháp tại Việt nam. Do có những cam kết về thương mại quốc tế giữa Bên bán với các bên đối tác cung cấp bên ngoài Việt nam về sự ràng buộc trong phạm vi, lãnh thổ cung cấp hàng hóa với Bên bán, nên mọi hàng hóa do Bên bán cung cấp cho Bên mua sẽ chỉ được sử dụng, phân phối lại, cho, tặng và hoặc các hành vi thương mại khác chỉ được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Việt nam. Mọi trường hợp vi phạm, Bên bán có toàn quyền đưa vụ việc ra trước pháp luật Việt Nam xử lý và mọi thiệt hại hay phí tổn sẽ do Bên mua chịu trách nhiệm hoàn toàn.

13. Quy định về Luật điều chỉnh: Mọi giao dịch kinh tế phát sinh giữa Bên bán và Bên mua sẽ được áp dụng và tuân thủ theo đúng quy định của Luật thương mại, Luật dân sự và các điều luật dẫn chiếu của pháp luật Việt nam có liên quan.

Medimex  Co., Ltd
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây